Eurovison Song Contest for døve

Hvordan formidler man sanger slik at de som ikke kan høre dem, like fullt får en musikalsk opplevelse? Og hvilke spesielle utfordringer får tegnspråktolken når det som skal oversettes, slett ikke er noe saklig foredrag – men en popsang av det heller melodramatiske slaget? Les videre