Å høre etter noe mer

Tegnspråktolker er simultanoversettere som forholder seg til en kompleks, varierende og uforutsigbar hverdag. Fra tid til annen havner de i situasjoner der instrumental musikk spilles. Å tolke en slik type auditiv informasjon kan være utfordrende når musikkmaterialet ikke inneholder verbalspråk. I sin masteroppgave tester Marthe Ødegård Olsen ut to ulike tilnærminger til visuell fremstilling av instrumental musikk. Hvilke utfordringer møter tegnspråktolker ved å behandle instrumental musikk som ytring, og er det forenelig med tegnspråktolkers profesjonsetikk? I dialog med et tegnspråklig publikum drøfter hun i hvilken grad fremstillingene gir opplevelse av et meningspotensial.

Kvinner i kamp ut i verden

På selveste kvinnedagen i fjor ble tegneserieboka «Kvinner i kamp» lansert. Boka har undertittelen «150 års kamp for frihet, likhet og søsterskap», og er skrevet av forfatter Marta Breen og illustrert av Jenny Jordahl.

Boka fikk umiddelbart internasjonal oppmerksomhet. Allerede en måned etter lansering var den solgt til Sverige, Danmark, Albania, USA og Korea, og hittil har 22 land kjøpt rettighetene til boka. De første oversettelsene kom høsten 2018, og flere land er i gang med sine utgivelser.

Det betyr at en rekke oversettere har vært og er i sving for å sørge for at lesere over hele verden får et oversiktlig og underholdende innblikk i kampen for kvinnefrigjøring, rett til utdannelse og
rett til å bestemme over egen kropp.

Her hjemme anses bokas budskap som allment, men i Russland, Egypt, Albania og Tyrkia oppfattes innholdet som langt mer kontroversielt. Også i USA har man hatt sine innvendinger. Forfatteren Marta Breen og Anette Garpestad fra Cappelen Damm Agency kommer til Oversatte dager for å fortelle om bokas eventyrlige reise ut i verden og gi oss smakebiter på hvilke reaksjoner tegnet kvinnekamp vekker utenfor Norge og hvordan boka er tilpasset ulike språk og markeder.

Lenker:
https://bok365.no/artikkel/internasjonal-kvinnekamp-med-breen-og-jordahl/
http://www.mynewsdesk.com/no/cappelen-damm/pressreleases/internasjonal-suksess-for- norske-kvinner-i-kamp-2811754

Foto: Maria Gossé

Språket i arr og arr i språket

I juryens begrunnelse for tildelingen av Nordisk råds litteraturpris 2018 til den islandske forfatteren Auður Ava Ólafsdóttir for boken Arr, står det:

Den er full av underfundig humor og et språk som gnistrer av liv, samtidig som den stiller dype spørsmål om liv og død, om individet mot helheten, om menneskets privilegier, rettigheter og plikter i verden.

Oversetter Tone Myklebost har oversatt over 40 islandske romaner av bl.a. Auður Ava Ólafsdóttir, Jón Kalman Stefánsson, Sjón, Einar Már Gudmundsson og Halldór Laxness. I 2017 fikk hun Den islandske falkeorden for sine oversettelser.

Møt forfatteren i samtale med sin norske oversetter om arbeidet med å skrive boken Arr, å oversette den til norsk, og det å beskrive og forstå menneskers arr på tvers av landegrenser og kulturer. Hvilken forventinger har de til mottakelsen av Auður sin neste bok, Ungfrú Ísland, som kommer ut på norsk i høst?

Foto: Pax forlag/Anton Brink