Kontakt

Programkomité for Oversatte dager 2016 

 Fra NFF:

Merete Franz, oversetter, tekstforfatter og informasjonsansvarlig ved Litteraturhuset i Skien.

Stein Gabrielsen, sakprosaoversetter, tolk og statsautorisert translatør.

Inger Sverreson Holmes, oversetter, styremedlem og leder for Oversetterutvalget i NFF.

Fra NO:

Johanne Fronth-Nygren, oversetter av engelsk skjønnlitteratur til norsk, og noe kunstfaglig sakprosa til engelsk.

Tor Tveite, frilanser, jobber mest med musikk og med oversettelse. Oversetter hovedsakelig fra finsk, tysk og dansk til norsk.

Kirsti Vogt, oversetter av skjønnlitteratur og dokumentar fra engelsk, svensk og dansk.

 

AdministrasjonIris Furu, oversetterkonsulent i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Cora

Cora Skylstad, foreningskonsulent i Norsk Oversetterforening.

Hilde Sveinsson, daglig leder i Norsk Oversetterforening.

Reklamer