Kontakt

Pressekontakt:
Østby

Hilde Østby, kommunikasjonsansvarlig i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
hilde.ostby@nffo.no / 97973572

Programkomité for Oversatte dager 2016 

 Fra NFF:

Merete Franz, oversetter, tekstforfatter og informasjonsansvarlig ved Litteraturhuset i Skien.
post@franz.no 

Stein Gabrielsen, sakprosaoversetter, tolk og statsautorisert translatør.
st-gabr@online.no 

Inger Sverreson Holmes, oversetter, styremedlem og leder for Oversetterutvalget i NFF.
iholmes@online.no

Fra NO:

Johanne Fronth-Nygren, oversetter av engelsk skjønnlitteratur til norsk, og noe kunstfaglig sakprosa til engelsk.
johanne@fronthnygren.com 

Tor Tveite, frilanser, jobber mest med musikk og med oversettelse. Oversetter hovedsakelig fra finsk, tysk og dansk til norsk.
tor@tveite.net

Kirsti Vogt, oversetter av skjønnlitteratur og dokumentar fra engelsk, svensk og dansk.
kirsti@vogt.as

 

AdministrasjonIris Furu, oversetterkonsulent i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
iris.furu@nffo.no

Cora

Cora Skylstad, foreningskonsulent i Norsk Oversetterforening.
cora.skylstad@translators.no

Hilde Sveinsson, daglig leder i Norsk Oversetterforening.
hilde.sveinsson@translators.no